کتاب حاضر مطابق با سرفصل های مرتبط با درس تحلیل سازه ها که یکی از دروس پایه مهندسی عمران می باشد و با تأکید کردن بر مباحث مرتبط با روشهای تحلیل سازه های نامعین نگاشته شده است. در نگارش این کتاب سعی بر این بوده است که مفاهیم موردنیاز با رعایت سادگی و قابل فهم بودن به صورت کاربردی و با استفاده از مثال های متعدد بیان و تشریح گردد. در این کتاب روشهای رایجی که در تحلیل سازه های نامعین کاربرد گسترده ای دارند از قبیل روش های جابه جایی سازگار، روش شیب- افت، روش پخش لنگر، روش کانی، تحلیل ماتریسی و سایر مطالب سودمند مرتبط با زبانی ساده و روان ارائه شده است و لذا میتواند به عنوان منبعی برای مهندسین عمران و خصوصا دانشجویان این رشته مورد استفاده قرار گیرد.