پیگیری مرسوله پستی

کد مرسوله پس از ثبت سفارش از طریق سامانه پیامکی ، پیامک خواهد شد.

همچنین میتوانید جهت دریافت کد مرسوله به دایرکت اینستاگرام یا ایدی مندرج در بیو کانال تلگرام مراجعه نمایید.