بیوشیمی عمومی جلد اول و دوم شهبازی و ملک نیا دانشگاه تهران

میانگین: 5 ( 2 رای)
  • دانلود نمونه ای از کتاب:

این کتاب در بانک کتاب تلکتاب عرضه شده است
شما می توانید لذت خرید آسان و مطمئن را با تلکتاب تجربه کنید
خرید کتاب و ارسال رایگان به سراسر کشور در سریعترین زمان ممکن 
mailدرصورتی که موفق به خرید اینترنتی کتاب نشدید می توانید برای خرید تلفنی کتاب با شماره 66470460-021 تماس حاصل فرمایید.

آماده ارسال
۱۲۰٬۰۰۰ تومان

بیوشیمی عمومی جلد اول و دوم شهبازی و ملک نیا دانشگاه تهران

کتاب بیوشیمی عمومی جلد اول و دوم شهبازی و ملک نیا دانشگاه تهران تالیف پرویز شهبازی و ناصر ملک نیا نشر دانشگاه تهران شامل 14 فصل جلد اول و 18 فصل جلد دوم می باشد:

عناوین جلد اول: 
بیوملکول و روش های بیوشیمی
صفات اصلی جانداران
آب و نقش زیستی آن
قند ها یا کربوهیدرات ها
لیپید ها
اسید های آمینه
پپتید ها و پروتئین ها
آنزیم ها
ساختمان شیمیایی و نقش اسید های نوکلئوئیک
سازمان ملکولی  و همانند سازی DNA
رونویسی و بیوسنتر
بیوسنتر پرو تئین ها
روش های نوترکیبی DNA

عناوین جلد دوم:
بیوشیمی مواد غذایی و تغذیه انسانی
آب و عناصر معدنی
ویتامین ها
بیوشیمی گوارش و جذب
بیوانرژتیک و اکسیداسیون بیولوژیک
کلیاتی درباره راههای متابولیسمی واسطه ای
متابولیسم چربیها
انتقال و ذخیره سازی چربی ها
متابولیسم پروتئین ها و اسیدهای آمینه
متابولیسم اسید های نوکلئیک
متابولیسم هسته تتراپیرولی 
نحوه عمل هورمون ها
هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز
هورمون های تیروئیدی
هورمون های مهم در متابولیسم کلیم
هورمون های غدد فوق کلیوی
هورمون های غدد جنسی
هورمون های لوزالمعده و دستگاه گوارش 

 

نظرات کاربران

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML