قوانین و شرایط استفاده

  • در صورت مشاهده تخلف یا تلاش برای سوءاستفاده از این طرح، حق عدم پذیرش آن درخواست برای تلکتاب محفوظ است.
  • تلکتاب می‌تواند در هر زمان به تشخیص خود شرایط را تغییر داده یا ارائه آن را متوقف کند.
طراحی اجرا و پشتیبانی از دروپالیون